ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه 

مهندسی مکانیک یکی از شاخه­های کهن مهندسی است که کاربرد وسیعی در تمام بخش­های صنعتی جهان امروز داشته و نقشی شایسته و بارز در توسعه و پیشرفت دانش و فناوری ایفا می­نماید. این رشته به طراحی، ساخت و راه‌اندازی دستگاه‌ها و  ماشین‌آلات صنعتی می­پردازد. مهندسی مکانیک نیازمند فهم مفاهیمی همانند مکانیک، سینماتیک، ترمودینامیک، دانش مواد، تحلیل سازه‌ها و الکتریسیته است. مهندسان این رشته، اصول اساسی نیرو، انرژی، حرکت و گرما را به کار برده و با دانش تخصصی خود، به طراحی، تحلیل و ساخت سیستم‌های مکانیکی و دستگاه‌ها و فرایندهای گرمایی می‌پردازند.

دکتر پیام ورشوی جاغرق

مدیر گروه مهندسی مکانیک

تحصیلات:

 • دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

سوابق اجرائی:

 • استادیار گروه های مهندسی رباتیک و مکانیک دانشگاه صنعتی همدان از 93 تاکنون
 •  مدیر گروه مهندسی رباتیک از مهر 97 تاکنون
 •  همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 •  داور مجلات مهندسی مکانیک مدرس، مکانیک امیرکبیر، مکانیک سازه ها و شاره ها
081384110660
varshovi@hut.ac.ir
08138411439
دکتر جواد پاینده پیمان
استادیار
تلفن:08138411101
پرتال اساتید
دکتر نعیمه فخار
استادیار
تلفن:08138411101
پرتال اساتید
دکتر پیام ورشوی جاغرق
استادیار
تلفن:08138411439
پرتال اساتید
رضا میررازی
کارشناس گروه و آزمایشگاه
تلفن: 08138411222
برنامه آموزشی مکانیک مصوب دفتر گسترش
برنامه پیشنهادی مصوب رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان
چارت دروس مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان
 • کارگاه عمومی و جوشکاری

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image
 • آزمایشگاه مقاومت مصالح

  لیست تجهیزات

  • دستگاه تست ضربهSIT- 50
  • دستگاه تست خمش قاب هاSDF-30
  • SBA-140دستگاه تست کمانش
  • دستگاه تست خرپاSTA-8
  • دستگاه تست خيز تير متقارنSDB-50
  • دستگاه تست خيز تيرهاي نا متقارنSDB-20
  • دستگاه تست پيچش پلاستيکSTS-50
  • دستگاه تست خزش سردSCT-25
  • دستگاه سيلندر جداره نازکSTC-8
  • دستگاه تست خستگيSFT-600
  • دستگاه تست خيز تير هاي خميدهSDB-30
  • دستگاه تست تنش و کرنشSST-20
  • دستگاه تست پل معلقSSB-30
 • آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

  لیست تجهیزات

  • دستگاه چرخدنده سادهSpur Gear testing machine
  • دستگاه چرخدنده خورشیدیPlanetary Gear testing machine 
  • دستگاه ژیروسکوپGyroscope testing machine
  • دستگاه گاورنرGovernors testing machine
  • دستگاه بالانسینگBalansing testing machine
  • دستگاه شتاب جانب به مرکزCentrifugal force testing machine
  • دستگاه سرعت بحرانی شفت هاWhirling of shafts testing machine
  • دستگاه بادامکCams testing machine
  • دستگاه نوسانات یک درجه آزادی با میرا کننده ( جرم و فنر و دمپر)Free vibration with damping testing machine
  • دستگاه نوسانات عرضی تیرها با جاذب ارتعاشاتForced vibration of beams with harmonic damper
  • دستگاه نوسانات آزاد و اجباری به همراه میرا کنندهForced and natural vibration of beams testing machine with viscose damper 
  • دستگاه ارتعاشات پیچشیTorsional vibration testing machine
 • سایت نقشه کشی

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image